У К Р А Ї Н А

АВАНГА РДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 973-V

 

від 15 травня 2014 року


 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту

рішення селищної ради «Про внесення змін та доповнень

до рішення Авангардівської селищної ради «Про прийняття

Правил розміщення зовнішньої реклами

в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V 

 

Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від 22.04.2014 р. № 83, щодо необхідності внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради від 17 лютого 2011 р. № 75-V, в частині сплати коштів за користування місцями під розміщення реклами відповідно до адресних програм, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст.16 Закону України „Про рекламу”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067,

 ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення Авангардівської селищної ради «Про прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V (додається).

2. Здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua, на якому розмістити проект регуляторного акта та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                              С.Г. Хрустовський

 


Додаток

до рішення Авангардівської селищної ради

від «15» травня 2014 р.

№ 973 -V

 

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_________ сесія V скликання

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 №_______-V

 

від ____________________ 2014 року

 

Про Внесення змін та доповнень до рішення

Авангардівської селищної ради «Про прийняття

Правил розміщення зовнішньої реклами

в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V 

 

Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від _____ __________ 2014 р. № ______, щодо необхідності внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради від 17 лютого 2011 р. № 75-V, в частині сплати коштів за користування місцями під розміщення реклами відповідно до адресних програм, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст.16 Закону України „Про рекламу”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067,

ВИРІШИЛА:

 1. Скасувати пункт 5 рішення «Про прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V.

2. Директору КП «АВАНГАРДКОМУНСЕВІС» (Мокан С.Є.) - здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта. 

3. Здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акта, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua, на якому опублікувати дане рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 3 даного рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Секретар селищної ради                                                           В.В. Щур

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту регуляторного акту – проекту рішення Авангардівської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Авангардівської селищної ради «Про прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V 

  

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308,  визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Авангардівської селищної ради «Про прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» від 17 лютого 2011 р. № 75-V як регуляторного акту.

1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

17 лютого 2011  року Авангардівською селищною радою прийнято рішення №75 -V "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард".

Під час дії зазначених правил виявлено ряд недоліків правового регулювання відносин в даній галузі, недобросовісне ставлення деяких суб’єктів, що здійснюють використання місць під розміщення реклами, які в свою чергу під приводом розміщення соціальної реклами за яку плата не стягується, проводили розміщення комерційних рекламних засобів.

У зв'язку з цим виникла потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рекламу".

Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами в селищі, оскільки:

- конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на селищній території;

- регламентує короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;

- вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;

- роз'ясняє типологію рекламних засобів.

На сьогодні через неповне викладення нормативної бази щодо видів діяльності та робіт, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, не підлягають повному та прозорому регулюванню з боку органів місцевого самоврядування. Таке становище сприяє безконтрольному розташуванню зовнішньої реклами та виконанню робіт по їх установці в порушення вимогам містобудування.

Прийняття запропонованого проекту рішення Авангардівської селищної ради  «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р.  дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.

2. Визначення цілей регулювання

Зазначеним проектом нормативно-правового акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території смт. Авангард, у відповідності з чинним законодавством України.

3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення Авангардівської селищної ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території на території смт. Авангард, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

У відповідності з частиною 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.  Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р. вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

- визначення відповідного робочого органу, щодо реалізації правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

- порядку оформлення, надання та скасування/припинення/визнання такими що втратили чинність дозволів на розміщення зовнішньої реклами і проведення робіт, пов'язаних з розміщенням рекламоносія на селищній території;

- вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;

- відстеження, контролю та своєчасного регулювання селищною владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;

- своєчасного проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;

- регулювання  формування зовнішнього рекламного оформлення селища з виконанням вимог містобудівної ситуації.

Прийняття нового регуляторного акту не передбачає затрати суб’єктів господарювання на ознайомлення з ним, перереєстрацію договорів та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання

5.1. Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій або у зв'язку з проведенням виставкових заходів та рекламних акцій, а також надасть робочому органу можливість щодо до більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

 6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Внаслідок прийняття нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу.

7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.

 8.   Визначення показників регуляторних актів

Ефективність регуляторного впливу проекту рішення Авангардівської селищної ради  «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р. визначатиметься за такими показниками:

8.1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території смт. Авангард;

8.2. Загальна кількість рекламоносііїв.

8.3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

8.4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

8.5. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

8.6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності смт. Авангард під розміщення зовнішньої реклами.

8.7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8.8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаного Порядку розміщення зовнішньої реклами.

8.9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів.

Визначення результативності нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард визначається за річними звітними показниками

 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 32 днів дня його оприлюднення.

 

Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806, тел. 048 741-52-59

e-mail: avangard_xryst@meta.ua