ПРОЕКТ регуляторного акта

 

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

XL сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 974-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про встановлення ставок місцевих зборів на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району на 2015 рік

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктами 24 і 28 частини першої статті 26, статтями 28, 59 Закону України від 21.05.1997 р. № 294/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, статтями 8, 10, 12, 266, 267, 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-ІV (зі змінами), Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою поповнення доходної частини місцевого бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг, Авангардівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Ввести на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району наступні збори:

1.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.2. Збір за місця паркування транспортних засобів.

1.3.Туристичний збір.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати місцевих зборів та їх перерахування до місцевого бюджету і ввести їх у дію з 1 січня 2015 року:

2.1. Положення про порядок стягнення та перерахування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток № 1);

2.2. Положення про порядок стягнення та перерахування збору за місця паркування транспортних засобів (додаток № 2);

2.3. Положення про порядок стягнення та перерахування туристичного збору (додаток № 3).

3. Затвердити регуляторний акт «Про встановлення ставок місцевих зборів на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району на 2015 рік».

4. Секретарю селищної ради оприлюднити вищевказану інформацію на офіційному сайті Авангардівської селищної ради http://avangard.odessa.gov.ua/.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

 

Селищний голова                                                   С.Хрустовський

 

 

 

                                                                                               Додаток № 1 до рішення сесії

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району № 974

від 15.05.2014 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок стягнення та перерахування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

І. Загальні положення

Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому законом порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 ІІ. Ставка збору на право здійснення торговельної діяльності

2.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

2.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлена: 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на місяць, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, що у грошовому виразі становлять: 

Торговельні пункти

Юридичні особи

грн./місяць

Фізичні особи

грн./місяць

 

1

2

3

4

1

Магазин та інші торговельні точки, які знаходяться в окремих приміщеннях або частині, мають окремий зал для покупців

122

122

 

2

Кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми

122

122

 

3

Автомагазини, розвозки та інші види торговельної мережі

122

122

 

4

Лотки

122

122

 

5

Стаціонарні, малогабаритні та пересувні пункти

122

122

 

6

Фабрикі-кухні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики

122

122

 

7

Оптові бази, склади, магазини

122

122

 

 

2.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлена: 0,3 розміру мінімальної заробітної плати на місяць, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, що у грошовому виразі становить: 

Торговельні пункти

Юридичні особи

грн./місяць

Фізичні особи

грн./місяць

 

1

2

3

4

1

Стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти

365

365

 

 

ІІІ. Ставка збору з надання побутових послуг

3.1. Встановити наступні ставки збору з надання платних побутових послуг на місяць:

ВИДИ ПОСЛУГ

КОД ВИДУ

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

грн./місяць

ФІЗИЧНІ

ОСОБИ

грн./місяць

1

2

3

4

5

1

Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок

12232-12233

122

122

2

Ремонт радіо-, аудіо-, теле-, та відеоапаратури (крім структурних підрозділів у сільській місцевості)

13101-13161

122

122

3

Зміна елементів живлення

Код відсутній

122

122

4

Ремонт та виготовлення металовиробів

13401-13445

122

122

5

Ремонт індивідуального житла та садових будинків

17101-17118

17201-17235

17301-17307

122

122

6

Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам

14201-14206

14101-14106

14301-14313

14104-14403

122

122

7

Будівництво індивідуального житла, садових будинків

17101-17118

17201-17235

17301-17307

122

122

8

Гаражів

Код відсутній

122

122

9

Прокат аудіо- та відеокасет, СД - дисків

Код відсутній

122

122

10

Прокат автотранспортних засобів

18307-18309

122

122

11

Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій

18327

122

122

12

Фото послуги та послуги фотокінолабораторії

10101-19125

122

122

13

Послуги аудіо-, відеозапису

Код відсутній

122

122

14

Інші послуги

 

122

122

 

 ІV. Ставка збору на право здійснення торговельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту

4.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно, а саме:

Торговельні пункти

Юридичні особи

грн./рік

Фізичні особи

грн./рік

1

2

3

4

1

Роздрібна торгівля у поштовому відділенні

61

61

 

V. Порядок та строки сплати збору

5.1. Порядок та строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.2. Строки сплати збору:

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.3. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

 

Секретар ради                                                                   В.ЩУР

 

Додаток № 2 до рішення сесії

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району № 974

від 15.05.2014 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок стягнення та перерахування збору за місця паркування транспортних засобів

 

І. Загальні положення

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням селищної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 ІІ. Об'єкт і база оподаткування збором

2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням селищної ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12).

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 ІІІ. Ставки збору

3.1. Встановити ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у гривнях за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати установленої на 1 січня податкового (звітного) року, що у грошовому виразі складає 0,37 грн.

 ІV. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

4.2. Власником земельної ділянки є селищна рада, платником збору є фізична та/або юридична особа.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                                    В.ЩУР

 

 

 Додаток № 2.1. до рішення сесії

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району № 974

від 15.05.2014 року

 

Перелік

спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та

продовження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

 

 

з/п

Місцезнаходження земельної ділянки

Площа земельної ділянки

Технічне облаштування

Кількість місць для паркування

Особи уповноважені організувати паркування

1.

Одеська область Овідіопольський район смт. Авангард, вул. Базова, 11

425 м2

добре

34

Виробничо-комерційна фірма «Самей»

2.

Одеська область Овідіопольський район смт. Авангард вул. Базова, №8 до №15

1000м2

добре

80

КП «Авангардкомунсервіс»

  

Секретар ради                                                                               В.ЩУР

 

 

 

 

                                                                                              Додаток № 3 до рішення сесії

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району № 974

                                                                                              від 15.05.2014 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок стягнення та перерахування туристичного збору

 

І. Загальні положення

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

ІІ. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селищі, радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров'я України;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ІІІ. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі від 1 відсотка до бази справляння збору.

3.2. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в:

а) готелях, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) у будинках (квартирах), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

3.3. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

ІV. Особливості справляння збору

4.1. Справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання - податкові агенти.

4.2. Встановити, що податковими агентами є фізичні та юридичні особи, що здійснюють туристичну діяльність на території Авангардівської селищної ради.

V. Порядок сплати збору

5.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

5.2. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                                                  В.ЩУР