ПРОЕКТ регуляторного акта

 

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

XL сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 976-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про встановлення на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2015 рік

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 10, 12, 291, 293, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, Закону України від 04.11.2011 року № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», з метою поповнення доходної частини бюджету Авангардівської селищної ради, враховуючи рекомендації Постійної комісії селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2015 року на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють:

1.1. Для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

1.2. Для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у зв’язку з чим розмір єдиного податку буде змінюватись відповідно до зміни розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового звітного року.

3. Секретарю селищної ради оприлюднити зазначене рішення на офіційному сайті селищної ради http://avangard.odessa.gov.ua/.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                   С.Хрустовський

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Авангардівської селищної ради Овідіопольського району:

«Про встановлення на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2015 рік»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Законом України від 04.11.2011 року № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» були внесені зміни до Податкового Кодексу України, а саме в розділ ХІV включено главу «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності».

За своїми ознаками проект рішення Авангардівської селищної ради «Про встановлення на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2015 рік» належить до кола регуляторних актів, оскільки регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, які є складовою бюджету селища, встановлює ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території Авангардівської селищної ради.

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Авангардівської селищної ради розроблений постійною комісією селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень щодо встановлення єдиного податку.

2. Цілі державного регулювання.

Встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території Авангардівської селищної ради в межах граничних розмірів, передбачених Податковим Кодексом України.

Запропонований акт регулюватиме адміністративні відносини між регуляторним органом, в особі Авангардівської селищної ради та суб’єктами господарювання.

Проект рішення не поширює свою силу прямо на інших жителів селища.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Ст. 12 Податкового кодексу України передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

Ст. 10 визначено, що єдиний податок відноситься до обов’язкових місцевих податків та зборів.

У разі, якщо рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, які є обов’язковими не прийнято, такі податки та збори справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів приведе до втрат доходів бюджету селища.

Альтернативні способи запровадження місцевих податків і зборів, крім вищезазначених, відсутні.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми:

- приведення порядку справляння місцевих податків і зборів на території Авангардівської селищної ради відповідно до норм чинного законодавства;

- спрощення у використанні юридичними особами та фізичними особами – підприємцями положень про місцеві податки і збори;

- збільшення надходжень до селищного бюджету на виконання власних повноважень.

Внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:

Ст. 293.2. Податкового кодексу України (зі змінами) визначено граничні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць та встановлення вищезазначених селищною радою:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (мінімальна заробітна плата станом 01.01.2014 року становить 1 218 грн., таким чином від 12,18  до 121,80 грн.);

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (від 24,00 до 243,60 грн.).

6. Очікуванні результати прийняття акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати місцевих податків і зборів та збільшення надходжень до селищного бюджету.

Впровадження в дію проекту рішення тягне за собою наступні вигоди та витрати:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Фізичні особи

Встановлення ставок єдиного податку, офіційне оприлюднення регуляторного акту, забезпечить прозорий механізм справляння встановленого податку. Можливе здійснення господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування зі ставкою єдиного податку

Сплата податку у встановленому обсязі

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку

Витрати на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення

 

7. Визначення показників результативності акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників податку;

- обсяг надходжень податку до бюджету селища.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для проведення відстеження результативності будуть використані офіційні статистичні дані.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом одного місяця з моменту оприлюднення у письмовому вигляді за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Добрянського, 26, телефон (048) 740-18-76, avangard_xryst@meta.ua.