У К Р А Ї Н А

АВАНГА РДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 968-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту

рішення селищної ради «Про затвердження Положення

про організацію та порядок паркування транспортних

засобів у смт. Авангард» 

 

             Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від 22.04.2014 р. № 83, щодо необхідності прийняття положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів, для формування єдиної місцевої політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території селища, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про дорожній рух», ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Правил паркування транспортних засобів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. №1342, селищна рада:

 ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення селищної ради «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у смт. Авангард» (додається).

 2. Здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на яких розмістити проект регуляторного акта та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

 Селищний голова                                                               С.Г. Хрустовський

 

 

 

Додаток до рішення Авангардівської селищної ради від «15» травня 2014 р.

№ 968 - V

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_________ сесія V скликання

 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 №_______-V

 

від ____________________ 2014 року

 

Про затвердження Положення

про організацію та порядок паркування

транспортних засобів у смт. Авангард 

 

            Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від _____ __________ 2014 р. № ______, щодо необхідності прийняття положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів, для формування єдиної місцевої політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території селища, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про дорожній рух», ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Правил паркування транспортних засобів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. №1342, селищна рада:

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у смт. Авангард (додається). 

 2. Директору КП «АВАНГАРДКОМУНСЕВІС» (Мокан С.Є.) – здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта. 

3. Здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акта, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на яких опублікувати дане рішення.

 4. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 3 даного рішення.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

 

Секретар селищної ради                                                  В.В. Щур


 

Додаток

до проекту рішення Авангардівської селищної ради, що затверджений рішенням селищної ради

№ ____ від «___»________ 2014 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПАРКУВАННЯ В СМТ. АВАНГАРД

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене у відповідності до Податкового кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010 р. № 287 "Про затвердження Переліку основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування", чинного законодавства і регламентує організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах смт. Авангард.

1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі – користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики.

1.3. Терміни, які використовуються у зазначеному Положенні, вживаються у таких значеннях:

- автоматичний в'їзний та виїзний термінал – система пристроїв, яка призначена для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування і може бути обладнана приладом для сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- тариф – економічно обґрунтовані витрати оператора під час надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- відведені майданчики для паркування – майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, та Правил дорожнього руху;

- збір за місця для паркування транспортних засобів – обов’язковий платіж до місцевого бюджету, встановлений рішенням Авангардівської селищної ради;

- майданчик для платного паркування – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді смт. Авангард, на якій відповідно до рішення Авангардівської селищної ради здійснюється платне паркування транспортних засобів. Майданчики для платного паркування можуть бути відведені або спеціально обладнані;

- місце для паркування – місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

- паркувальна зона – визначена рішенням Авангардівської селищної ради територія, у межах якої діє відповідний тариф та ставка збору за місця для паркування транспортних засобів;

- оператор (платник збору за місця для паркування транспортних засобів) - юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням Авангардівської селищної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

- паркувальний автомат – технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування за допомогою спеціальних платіжних карток та готівкою;

- платіжні документи – паркувальний талон (корінець прибуткового касового ордеру) або фіскальний чек, які посвідчують сплату вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- спеціально обладнані майданчики для платного паркування – майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, та Правил дорожнього руху;

- спеціально відведена автостоянка – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді смт. Авангард, яка визначається Авангардівською селищною радою із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу. До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів. Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій та оформлені відповідно до вимог Земельного кодексу України;

- прибудинкова територія – встановлена за проектом розподілу територія мікрорайону (кварталу) та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку (будинків) і пов’язаних з ним (ними) господарських та технічних будівель і споруд;

- спеціальні платіжні картки – багаторазові платіжні засоби, за допомогою яких здійснюється сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- уповноважений орган – комунальне підприємство, визначене Авангардівською селищною радою для здійснення організації та експлуатації місць
для паркування у смт. Авангард, яке може залучати інших суб’єктів господарювання (операторів).

1.4. Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт", Правилах дорожнього руху та наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010р. №287 "Про затвердження Переліку основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування".

2. Організація роботи майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок

2.1. Організація та розміщення майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється на підставі Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території смт. Авангард, затвердженого рішенням Авангардівської селищної ради від 08.04.2011р. №520-VI, і схеми розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок (далі - Схема), узгодженої та затвердженої в установленому порядку. 

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням Авангардівської селищної ради, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів.

2.3. Зміни та доповнення до Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території смт. Авангард, вносяться на підставі рішення Авангардівської селищної ради.

2.4. Конкретні місця для паркування транспортних засобів позначаються шляхом встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки згідно з Правилами дорожнього руху, Правилами паркування транспортних засобів і цим Положенням.

2.5. Відомості про всі майданчики для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведені автостоянки вносяться до Єдиного реєстру місць для паркування транспортних засобів, який ведеться уповноваженим органом.

2.6. Розробку Схем за окремими адресами здійснює уповноважений орган. Схема погоджується з уповноваженим органом державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України;

Для отримання Схеми оператор звертається до уповноваженого органу із заявою, до якої додає копії наступних, завірених належним чином, документів:

- витяг з Єдиного державного реєстру;

- довідку платника податку.

Строк видачі розробленої Схеми десять робочих днів, починаючи з дня наступного за днем звернення із заявою про її виготовлення.
Схема розробляється за плату. Вартість виготовлення Схеми затверджується виконавчим комітетом Авангардівської селищної ради.

 3. Розміщення майданчиків для платного паркування.

3.1. Майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні відповідати Правилам благоустрою території смт. Авангард та обладнуватися відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та цього Положення, нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.

3.2. Забороняється розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів на вулицях з двома смугами руху завширшки менш ніж 7,5 метра.

3.3. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для платного паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів.

 4. Обладнання майданчиків для платного паркування

4.1. Відведені майданчики для платного паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.

4.2. З 01.01.2012 року відведені майданчики для платного паркування обов'язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 10 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару. 

4.3. Спеціально обладнані майданчики для платного паркування позначаються дорожніми знаками та розміткою. Спеціально обладнані майданчики для платного паркування можуть бути наземними, підземними, багаторівневими.

4.4. З 01.01.2012 року на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали.

4.5. Паркувальні автомати і автоматичні в'їзні та виїзні термінали на майданчиках для платного паркування встановлюються стаціонарно.

4.6. Не обладнуються паркувальними автоматами та автоматичними в'їзними та виїзними терміналами місця для паркування транспортних засобів, що належать юридичним особам, їх філіям (відділенням, представництвам), фізичним особам-підприємцям, установам, організаціям, їх співробітникам та (або) клієнтам, розміщені безпосередньо біля об’єкта нерухомого майна, у якому зазначена юридична особа, її філія (відділення, представництво), фізична особа-підприємець, установа, організація веде свою діяльність, та експлуатація яких здійснюється на підставі договору балансоутримання місць для паркування з уповноваженим органом.

4.7. На майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:

- оператора (найменування; прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб-підприємців); місцезнаходження; контактні телефони);

- тариф – спосіб оплати (готівковий та/або безготівковий);

- місцезнаходження парковки.

Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад на англійську мову.

5. Функціонування майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок.

5.1. Спеціально відведені автостоянки поділяються:

За терміном зберігання на:

- довготермінові – для постійного зберігання транспортних засобів громадян;

- сезонні – для тимчасового зберігання транспортних засобів у зонах відпочинку;

- денні – розташовані при вокзалах, портах, спортивних спорудах, торговельних, видовищних, інших підприємствах та організаціях, в місцях відпочинку та використовуються для тимчасового зберігання транспортних засобів робітників та клієнтів;

- нічні – для тимчасового зберігання транспортних засобів на тупикових та малозавантажених вулицях.

За способом зберігання на:

- відкриті;

- з навісами та (або) гаражами, закріпленими за автостоянками;

- змішані – де поряд з місцями для відкритого зберігання, а також навісами та (або) гаражами, закріпленими за автостоянками, є гаражі чи навіси, що належать власникам транспортних засобів на правах приватної власності.

5.2. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок надаються операторами з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.

5.3. Основні послуги з утримання відведених майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок, надання яких покладається на операторів:

- очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності) на відведених майданчиках для платного паркування;

- нанесення та відновлення дорожньої розмітки відведених майданчиків для платного паркування;

- систематичне очищення території відведених майданчиків для платного паркування від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- своєчасне очищення відведених майданчиків для платного паркування від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття території відведених майданчиків для платного паркування, а також систем поверхневого водовідведення у межах таких майданчиків (у разі наявності);

- забезпечення функціонування паркувальних автоматів на відведених майданчиках для платного паркування (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення).

5.4. Основні послуги з утримання спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування, які покладаються на операторів:

- очищення, миття та відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), дотримання схем розміщення місць для паркування, в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності) на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування;

- нанесення та відновлення дорожньої розмітки спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування;

- систематичне очищення території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування та під'їзних шляхів до них від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- своєчасне очищення спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування та під'їзних шляхів до них від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування та під'їзних шляхів до них, а також систем поверхневого водовідведення у межах таких майданчиків (у разі наявності);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування;

- забезпечення функціонування на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування в'їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

- утримання на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності);

- утримання автоматичних установок пожежегасіння та пожежної сигналізації на підземних та багаторівневих спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування.

5.5. Оператори майданчиків для платного паркування в смт. Авангард визначаються на конкурсних засадах, визначених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року № 160 «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

5.6. Конкурс з визначення операторів організується та проводиться департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Авангардівської селищної ради (далі - Департамент) у встановленому порядку. Умови проведення конкурсу та визначення переможця встановлюються наказом Департаменту.
Департамент на конкурсних засадах залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, підготовки схем розміщення майданчиків для платного паркування та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Департаментом та оператором – переможцем конкурсу.
Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, внесених операторами-претендентами як плата за участь у конкурсі. Розмір плати за участь у конкурсі затверджується Департаментом на підставі кошторису витрат, розрахованих робочим органом. Оператор-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

5.7. У випадку наявності майданчика для платного паркування або спеціально відведеної автостоянки, що не обслуговується оператором, уповноважений орган самостійно визначає тимчасового оператора на строк до проведення конкурсу, але не більш ніж на три місяці.

5.8. Переможці конкурсу укладають договори балансоутримання місць для паркування з уповноваженим органом.

5.9. Оператори, переможці конкурсу, забезпечують будівництво, реконструкцію, належне технічне обладнання, утримання та своєчасний ремонт майданчиків для паркування транспортних засобів власними силами та за власний рахунок.

5.10. Оператори є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.

5.11. Експлуатація місць для паркування транспортних засобів, які належать юридичним особам, їх філіям (відділенням, представництвам), фізичним особам-підприємцям, установам, організаціям, їх співробітникам, та (або) клієнтам, що розміщені безпосередньо біля об’єкта нерухомого майна, у якому зазначена юридична особа, її філія (відділення, представництво), фізична особа-підприємець, установа, організація веде свою діяльність здійснюється на підставі договору балансоутримання місць для паркування з уповноваженим органом.

5.12. На всіх майданчиках для паркування обов'язково облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків від загальної кількості та не менш як одне місце), передбачені стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей інвалідів).

 6. Повноваження суб’єктів правовідносин з паркування транспортних засобів у смт. Авангард

6.1. Суб’єктами правовідносин з паркування транспортних засобів у смт. Авангард є Авангардівськоа селищна рада, її виконавчий комітет, уповноважений орган, оператори, користувачі.

6.2. Авангардівська селищна рада:

- затверджує Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території смт. Авангард;

- затверджує ставки збору за місця для паркування транспортних засобів;
6.3. Виконавчий комітет Авангардівської селищної ради:

- затверджує тариф.

6.4. Уповноважений орган:

- формує та подає на розгляд та затвердження Авангардівської селищної ради перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території смт. Аванград;

- через засоби масової інформації інформує населення про порядок користування майданчиками для платного паркування та спеціально відведеними автостоянкам;

- визначає в порядку встановленому законодавством, форму, зміст та умови договору на паркування та інших угод між ним та суб’єктами господарювання щодо паркування в смт. Авангард

- організовує та проводить конкурс з визначення операторів майданчиків для платного паркування у смт. Авангард;

- щомісячно надає до органів Державної податкової адміністрації України перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу України;

- надає висновок щодо можливості та доцільності розміщення відповідного місця для паркування;

- сприяє формуванню, розвитку та експлуатації транспортної мережі міста, у тому числі мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування;

- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення операторами, дотримання визначених схем розміщення майданчиків для платного паркування;

- контролює, координує роботу всіх учасників системи паркування транспортних засобів у межах міста;

- розробляє схеми розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів у смт. Авангард;

- веде Єдиний реєстр місць для паркування транспортних засобів в смт. Авангард;

- укладає від імені Авангардівської селищної ради з операторами договори балансоутримання місць для паркування;

- формує та подає до Департаменту перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території смт. Авангард;

- надає консультації операторам з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок;

- здійснює моніторинг виконання операторами взятих на себе зобов’язань відповідно до укладених договорів;

- готує персонал, який обслуговує майданчики для паркування транспортних засобів.

6.6. Оператори:

- організовують, здійснюють будівництво, обладнують, проводять реконструкцію, ремонт та експлуатують майданчики для платного паркування транспортних засобів на вулицях і площах смт. Авангард та спеціально відведених автостоянках;

- сплачують збір за місця для паркування транспортних засобів;

- забезпечують комплектацію майданчиків для платного паркування транспортних засобів технічними засобами;

- обладнують та утримують майданчики для платного паркування та спеціальні автостоянки;

- організовують облаштування місць для паркування необхідними дорожніми знаками та розміткою;

- забезпечують використання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок відповідно до їх призначення;

- утримують територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування та спеціально відведені автостоянки у належному технічному та санітарному стані;

- повідомляють органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України про виявлені порушення цих Правил;

- надають основні послуги з утримання відведених та спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування, передбачені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010 р. № 287 "Про затвердження Переліку основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування";

- здійснюють контроль за своєчасною сплатою користувачами вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- надають роз'яснення користувачам щодо застосування цих Правил паркування транспортних засобів;

- несуть відповідальність за дотримання затвердженої схеми розміщення майданчика для платного паркування, санітарного стану на майданчику для паркування та за прибирання і вивезення снігу;

- не несуть відповідальність за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для платного паркування.

6.7. Користувач:

- розміщує транспортний засіб на місці для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог Правил дорожнього руху;

- сплачує вартість послуг згідно зі встановленим тарифом;

- розміщує у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки;

- після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільняє місце паркування або сплачує вартість послуг згідно зі встановленим тарифом за час фактичного паркування;

- після закінчення часу паркування, за який сплачено, допускається безоплатне паркування транспортного засобу протягом 10 хвилин – для оплати за додатковий час паркування або звільнення місця для паркування;

- несе відповідальність за несплату та неправильне паркування транспортного засобу згідно з чинним законодавством України.

 7. Форми оплати та порядок розрахунків за користування послугами з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів

7.1. Під час паркування на майданчику для платного паркування транспортних засобів користувач сплачує вартість послуг згідно з тарифом, установленим виконавчим комітетом Авангардівської селищної ради.

7.2. Сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування здійснюється користувачем:

- шляхом придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування;

- готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в'їзний та виїзний термінали.

- платежем з використанням мобільного терміналу (телефону) – оплата за користування місцями паркування шляхом відправлення SМS або голосових повідомлень оператору мобільного зв'язку для відрахування коштів з особового (телекомунікаційного) рахунку абонента;

У разі сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування готівкою, за допомогою спеціальної платіжної картки, у безготівковій формі, шляхом відправлення SМS або голосових повідомлень оператору мобільного зв'язку через автоматичний в'їзний термінал, користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначено час в'їзду на майданчик для паркування, та сплачує за час паркування на автоматичному виїзному терміналі відповідно до паркувального талону з отриманням фіскального чека.

Сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування підтверджується одним платіжним документом.

7.3. Право безоплатного паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів мають:

- користувачі службових та спеціальних транспортних засобів під час виконання прямих службових обов’язків;

- користувачі транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди війни, інваліди з дитинства, інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, учасники бойових дій, постраждалі І-ІІ категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, за умови розміщення на лобовому склі транспортного засобу відповідного розпізнавального знака.

7.4. На місцях для паркування, які обладнані для паркування транспортних засобів користувачів, зазначених в п. 7.3 цього Положення, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.

7.5. Пільги щодо користування місцями для платного паркування транспортних засобів для користувачів, зазначених в п. 7.3 цього Положення, розповсюджуються на всі майданчики для платного паркування транспортних засобів.

 8. Порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів у смт. Авангард

8.1. Об’єкт і база оподаткування збором:

- об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Авангардівської селищної ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.2. Ставки збору:

- ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності згідно із затвердженими територіальними зонами знаходження земельних ділянок;

- ставки збору затверджуються рішенням Авангардівської селищної ради.

8.3. Порядок обчислення та строки сплати збору:

- сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

- платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки;

- базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

- зарахування місцевого збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

8.4. Обов’язки платника збору за місця для паркування транспортних засобів.
Платник повинен:

- стати на облік у податкових органах за місцезнаходженням місць, визначених для паркування транспортних засобів, у порядку, встановленому законодавством України;

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати даного збору;

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою даного збору;

- сплачувати збір в строки та у розмірах, встановлених цим рішенням.
8.5. Відповідальність платників.

Платники збору несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ.

8.6. Контроль.

Контроль за повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюють органи державної податкової служби в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

 9. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів

9.1. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів розраховуються відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 258.
9.2. Тарифи на послуги визначаються для кожної паркувальної зони окремо як відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості.

 10. Контроль за виконанням цього Положення

10.1. Контроль за виконанням цього Положення операторами здійснює уповноважений орган.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у смт. Авангард»

 

Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

 

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.09р. № 1342 затверджені Правила паркування транспортних засобів (далі – Правила), які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів. Верховною Радою України з метою систематизації законодавчих актів, регулюючих відносини у сфері оподаткування був прийнятий Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, яким передбачено встановлення з 01 січня 2011 р. збору за місця для паркування транспортних засобів. Як наслідок, виникає необхідність у впорядкуванні діючих актів органів місцевого самоврядування в сфері паркування та приведення їх у відповідності до зазначених Правил та Кодексу.

 2. Визначення цілей державного регулювання. 

- приведення мережі парковок та стоянок автомобілів у відповідність до чинного законодавства.

- впорядкування правовідносин, що виникають в процесі надання послуг з паркування транспортних засобів в смт. Авангард.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів

досягнення зазначених цілей,

наведення аргументів стосовно переваги обраного способу. 

3.1. У випадку не прийняття регуляторного акту, розвиток ринку паркування автотранспортних засобів селища буде мати хаотичний характер, що може призвести до певної соціальної напружності.

3.2. Стоянки та парковки залишаться в управлінні місцевої влади. У цьому випадку порушується принцип рівності учасників господарських відносин на ринку паркування транспортних засобів та може буди приводом для певних зловживань посадовими особами орагнів державної та місцевої виконавчої влади.

 4. Опис механізму, який пропонується застосувати

для роз’яснення проблеми і відповідних заходів. 

4.1. Для розв'язання проблем пропонується застосувати наступний механізм:

- визначення основних понять та положень у сфері паркування;

- встановлення порядку розміщення та обладнання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок;

- визначення порядку функціонування майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок;

- встановлення повноважень та зобов’язань суб’єктів паркування;

- визначення форм оплати, тарифів та порядок розрахунків за надані послуги з паркування транспортних засобів;

- встановлення відповідальності за порушення в сфері паркування.

 5. Обгрунтування можливості і досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акту. 

5.1. Досягнення визначених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акту стане можливим завдяки тому, що Авангардівська селищна рада має на меті прийняття нового акту та приведення діючих нормативно-правових актів в сфері паркування у відповідність до чинного законодавства, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.09р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» та Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Перевагами прийняття даного регуляторного акта стане:

- впорядкування діяльності з надання послуг паркування та порядку фунуціонування місць платного паркування та спеціально відведених автостоянок;

- забезпечення захисту прав суб'єктів, що здійснюють діяльність з паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

- забезпечення належної якості надаваємих послуг у сфері паркування.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта. 

6.1. Прийняття проекту рішення Авангардівської селищної ради «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у смт. Авангард» дозволить привести систему паркування в смт. Авангард у відповідність до законодавства, покращити якість надаваємих послуг та збільшити надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів до доходної частини місцевого бюджету.

 7. Обгрунтування строку дії акта. 

7.1. Термін дії регуляторного акта безстроковий. Зміни можливі у разі змін чинного законодавства.

 8. Визначення показників результативності акта. 

8.1. Показниками результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до бюджету смт. Авангард;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання, власників та користувачів транспортних засобів стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта;

- встановлення прозорості у взаємовідносинах суб’єктів господарювання та місцевої влади через укладення угод з операторами;

- вжиття заходів суб’єктами господарювання на встановлення єдиного підходу в наданні споживачам послуги з паркування автомобілів через зменшення скарг на діяльність уповноважених осіб у даній сфері;

 - покращення естетичного стану селища через обов’язок суб’єктів господарювання належним чином влаштувати та експлуатувати парковоки та стоянки автомобілів;

 - наявність скарг споживачів послуг, та громадян на діяльність операторів;

 - кількість порушень операторами вимог транспортного законодавства.

 9. Визначення прогнозованих вигод та витрат від регулювання,яке запроваджується. 

9.1. Органи публічної влади.

Вигоди:

- впорядкування надходження збору за паркування до бюджету смт. Авангард відповідно до вимог Податкового Кодексу України;

- приведення нормативно-правової бази місцевої влади у відповідність до вимог чинного законодавства України;

- встановлення єдиних правил організації та порядку паркування транспортних засобів в смт. Авангард;

- визначення Оператора(ів), для експлуатації місць паркування згідно Постанови КМ України від 3 грудня 2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».

Витрати:

- на впровадження регуляторного акту.

 9.2. Суб'єкти господарювання.

Вигоди:

- збільшення рівня поінформованості стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта;

- забезпеченння реального захисту прав суб’єктів, які надають послуги з паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та на спеціально відведених автостоянках згідно Переліку, затвердженому Авангардівською селищною радою.

Витрати:

- вжиття заходів щодо приведення документів, на підставі яких здійснюється господарська діяльність з паркування транспортних засобів, у відповідність до прийнятого акту.

9.3. Громадяни.

 Вигоди:

- покращення якості послуг з паркування, які надаються на майданчиках для платного паркування та на спеціально відведених автостоянках;

- збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі селища, зменшення автомобільних заторів, і, як наслідок, часу на пересування.

Витрати:

- витрат для громадян селища не має.

 10. Заходи щодо відстеження результативності акта.

 10.1. Відстеження результативності проекту рішення «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у смт. Авангард»  здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через 1 рік після набуття чинності.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення Авангардівської селищної ради приймаються в письмовому або електронному вигляді 32 календарних дня з дня його публікації за адресою: 

 

                Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806, тел. 048 741-52-59

e-mail: avangard_xryst@meta.ua