У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31.10. 2014 року                                                        № 129

 

 

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту
рішення виконавчого комітету селищної ради
«Про затвердження тарифів на послуги з  водовідведення,
 які надаються ЖКП «Драгнава»

 

         Розглянувши звернення директора ЖКП «Драгнава» Пірожка Ю.О. щодо необхідності затвердження тарифів з надання послуг з водовідведення з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, відповідно до пп. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет селищної ради:

ВИРІШИВ:

1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради «Про затвердження тарифів з надання послуг з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава» (додається).

2. Секретарю виконавчого комітету здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Наддністрянська правда», з посиланням в даному повідомленні на ресурс в мережі інтернет –  Авангардівської селищної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на якому розмістити проект регуляторного акту та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Селищний голова                                                         С.Г. Хрустовський

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Авангардівської селищної ради від 31.10.2014 р. за №129

 

 У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

___________ 2014 року                                                        №________

 

 

 

Про затвердження тарифів на послуги
з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава».

 

Розглянувши звернення директора ЖКП «Драгнава» Пірожка Ю.О. щодо необхідності затвердження тарифів з надання послуг з водовідведення з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, відповідно до пп. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет селищної ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити тариф з надання послуг з водовідведення для населення та інших споживачів, які надаються ЖКП «Драгнава» (додається).

2. Секретарю виконавчого комітету здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акту, в газеті «Наддністрянська правда», з посиланням в даному повідомленні на ресурс в мережі інтернет –  Авангардівської селищної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на якому опублікувати дане рішення.

3. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Селищний голова                                                         С.Г. Хрустовський

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Авангардівської селищної ради від _________2014 р. за №_____

 

 

 

ТАРИФИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЖКП «ДРАГНАВА»

 

 

Послуга

                           Тариф грн. з ПДВ

                             Для населення

Сумма відшкодування

за 1 м³

Затвердженний тариф

за 1 м³

Послуги водовідведення

 

3.67 грн.

     

3.00 грн.

Для інших споживачів

6.67 грн.

 Секретар ради                                                                  В.В. Щур

 

Аналіз регуляторного впливу

Рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної  ради  «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту регуляторного акту рішення виконкому Авангардівської селищної  ради «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава».

Назва регуляторного акта: Проект рішення «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава».

Регуляторний орган: виконавчий комітет Авангардівської селищної ради.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги з водовідведення, належать органам місцевого самоврядування. Рівень цін/тарифів на житлово-комунальних послуг повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.  У разі затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром цін та економічно обґрунтованими витратами.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав та обов’язків, нижчезазначених груп, а саме:

-  населення;

-  інші споживачі.

2. Цілі державного регулювання:

Рішення про встановлення тарифів приймається з метою:

  • Встановлення тарифів на послуги на рівні економічного обґрунтованих витрат;
  • Забезпечення своєчасних закупівель паливо – мастильних матеріалів, запасних частин;
  • Дотримання санітарних норм та правил з водовідведення;
  • Підвищення якісної очистки побутових стоків і ліквідації аварійних ситуацій на мережах водовідведення.
  • Вдосконалення нормативної бази, впровадження регуляторної політики у сфері надання послуг із водовідведення;
  • Врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
  • Інформаційне забезпечення населення;

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей: Для досягнення цілей регуляторним актом розглянуті альтернативні варіанти: 

  • Зниження ціни на електроенергію, роздрібних цін на паливо – мастильні матеріали, зменшення розміру заробітної плати – даний варіант можливий лише при умовах прийняття державними структурами відповідних рішень;

Одним з напрямків вирішення проблеми є встановлення тарифів на послуги з водовідведення на рівні обґрунтованих витрат по наданню цих послуг.

Таким чином, альтернативні методи не можливі, тому вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття рішенням виконкому Авангардівської селищної ради регуляторного акту, та встановлення тарифів на послуги з водовідведення на рівні економічного обґрунтованих.

4. Механізм розв’язання проблеми:

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів, яким забезпечується надання послуг з водовідведення, а виконавцю послуг забезпечується надходження коштів, що дасть можливість здійснювати необхідні витрати і забезпечити надійну роботу з надання послуг з водовідведення. Прийняття даного регуляторного акту надає можливість встановити тарифи на послуги з водовідведення. Контроль за дотриманням встановлених тарифів може здійснювати державний орган, на якого покладено функцію.

Дане рішення передбачає встановлення економічного обґрунтування тарифів на послуги з водовідведення, що надає ЖКП «Драгнава» для споживачів усіх форм власності, які складатимуть:

Тарифи  по наданню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що надає житлово-комунальне підприємство «Драгнава» населенню та іншим споживачам в смт. Авангард:

 

 

Послуга

                           Тариф грн. з ПДВ

                             Для населення

Сумма відшкодування

за 1 м³

Затвердженний тариф

за 1 м³

Послуги водовідведення

 

3.67 грн.

     

3.00 грн.

Для інших споживачів

6.67 грн.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

До позитивних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести встановлення економічного обґрунтованих тарифів на послуги з водовідведення, що надає ЖКП «Драгнава» та виконання  споживачами встановлених актом вимог (своєчасні розрахунки за надані послуги).

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести:

  • Порушення населенням, підприємствами, організаціями, установами платіжної дисципліни;
  • Зміна вартості електроенергії, паливо – мастильних матеріалів, складових собівартості надання послуг та зміна законодавства.

Для попередження наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг, при необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту. Сфера інтересів підприємства:

-         забезпечення стабільного надання послуг з водовідведення;

-         покращення якості послуг з водовідведення;

-         забезпечення самоокупності ЖКП «Драгнава»;

-         можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства.

Сфера інтересів споживачів:

Вигоди:

-         забезпечення стабільного надання послуг з водовідведення;

-         підвищення якості наданих послуг.

Втрати:

-         оплата за надані послуги з водовідведення за затвердженими економічно обґрунтованими тарифами.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю внесення до нього змін.

8. Показники результативності регуляторного акту.

 У разі проведення як базового так і повторного відстеження, будуть досліджуватися та вивчатися такі показники:

-       якість надання послуг;

-       витрати, пов’язані з наданням послуг:

-       рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водовідведення     (щоквартально);

-       показник прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально).

9. Здійснення відстеження результативності регуляторного акту у разі його прийняття.

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне – не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження планується один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного календарного місяця з дня його оприлюднення.

Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806

e-mail: avangard_xryst@meta.ua

 

Повідомлення

про  оприлюднення  проекту регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава»

Проект рішення Авангардівської селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава» передбачає затвердження  тарифів  на послуги з водовідведення для двох груп споживачів:

-         Населення;

-         Для інших споживачів.

Проект рішення Авангардівської селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава», аналіз регуляторного впливу на проект рішення розміщено на сайті Авангардівської селищної ради: http://avangard.odessa.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з водовідведення, які надаються ЖКП «Драгнава» приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою: 67806, Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Добрянського, 26, приймальня; чи на е-mail:  avangard_xryst@meta.ua.

 Додаткову інформацію можна отримати за тел. 740-16-65.