12.07.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації, - генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області

Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області повідомляє про початок процедури  розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  генерального плану та плану зонування території  с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області.    

Проект розроблено у відповідності з чинними законодавчими актами нормами і  правилами та  стандартами.

Замовник – виконком Прилиманської сільської ради Овідіопольського району Одеської області.

Розробник – ТОВ «Цивільпроект», договір № 5/п від 26.02.2016 року,    (кваліфікаційний сертифікат – серія АА № 003220), вул. Мала Арнаутська, 89/91, м. Одеса.

Підстава для розроблення: рішення Прилиманської сільської ради  XXXVІІ сесії VІ скликання за № 1435-VІ від 21.08.2015 року «Про розроблення генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське».

Мета розробки генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області є обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту с. Прилиманське в інтересах  територіальної громади с. Прилиманське, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Мета розробки у складі генерального плану, - плану зонування території с. Прилиманське є визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, тощо.

План зонування території (зонінг)  с. Прилиманське розроблений у  відповідності із  вимогами ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Для облаштування проектованої території, що відповідає усім вимогам режиму її використання, територія поділена на зони, переважно житлового та рекреаційного призначення (громадські зони, житлові зони, ландшафтно-рекреаційні зони, зони транспортної інфраструктури, зони інженерної інфраструктури, комунально-складські зони,  виробничі зони, спеціальні зони) із встановленням містобудівного регламенту для кожної із зон.

Основні техніко-економічні показники генерального плану.

Пропозиції генерального плану розробляються на довгостроковий період планувального розвитку населеного пункту – 15-20 років (розрахунковий етап генерального плану – 2036 р.), визначення території пріоритетного розвитку на перший етап реалізації генерального плану  від 3 до 7 років.

Територія, яка входитиме в межі генплану на розрахунковий період  до 2036 року – 1314,2 га, в т.ч.: житлової забудови  - 438,993 га, громадської забудови – 21,608 га, комерційної забудови – 149,126 га,  виробничої забудови – 61,08 га, комунальної забудови – 8,803 га, транспортної інфраструктури – 227,233 га,  ландшафтно-рекреаційної та озелененої – 386,487 га, водних поверхонь – 17,67 га.

Проект складається з текстових та графічних матеріалів відповідно ДБН Б.1.1 -15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Графічні матеріали:

-          Схема розташування населеного пункту в системі розселення;

-          План існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень;

-          Генеральний план (основне креслення) зі схемою проектних планувальних обмежень;

-          Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту з кресленням поперечних профілів основних магістралей;

-          Схема інженерного обладнання території;

-          Схема інженерної підготовки та захисту території з елементами вертикального планування;

-          Схема зонування території.

Текстові матеріали: Пояснювальна записка.

Місце ознайомлення з проектом містобудівної документації. Ознайомитися з проектом генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області можна у відділі містобудування та архітектури Виконавчого органу Авангардівської селищної ради,  за адресою: смт. Авангард, вул. Нижня, 24.

Відповідальною особою за організацію розгляду пропозицій громадськості визначено – начальника відділу містобудування та архітектури Виконавчого органу Авангардівської селищної ради – Гудзікевича Валентина Михайловича.

Пропозиції громадськості приймаються відповідальною особою  з 12 липня 2018 року по 10 серпня 2018 року (включно).

Телефон для довідок -  (048) 740-16-49.

 Порядок і час ознайомлення –  будь-який робочий день неділі  (понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, перерва на обід з 13.00 до 13.45, п’ятниця з 8.00 до 16.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00).

Згідно з Постановою Кабінетів Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при розробці, під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», пропозиції надаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції по проекту генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області мають право подавати:

 - повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

  - юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

 - власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

 - представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

 - народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Презентація проекту генерального плану та плану зонування території  с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області та громадські слухання відбудуться 10 серпня 2018 року об  15.00 у приміщенні будівлі будинку культури с. Прилиманське, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Прилиманське,  вул. Центральна, 120.