ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АВАНГАРДІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  НА 2018-2020 РОКИ

 

І. Аналітична частина Плану соціально економічного розвитку Авангардівської  територіальної громади

 

 

1.1. Географічне розташування

 

1.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади

 

1.3. Ряд приватних підприємств та фізичних осіб підприємців територіальної громади

 

1.4. Фінансово-бюджетна ситуація  територіальної громади

 

1.5 Наявні об’єкти інфраструктури (транспортна, екологічна, енергетична, виробнича, соціальна тощо)

 

1.6. Туристична сфера територіальної громади

 

1.7. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Авангардівської  територіальної громади (SWOT-аналіз)

 

 

ІІ. Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання Плану соціального економічного розвитку Авангардівської  територіальної громади

 

 

 

ІІІ. Організаційні та адміністративні заходи, механізми які спрямовані на реалізацію передбачених Планом Плану соціального економічного розвитку Авангардівської територіальної громади завдань

 

 

 

V.  Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально-економічного розвитку Авангардівської територіальної громади

 

 

Додаток 1 до Плану

Основні завдання, заходи та фінансове забезпечення реалізації Плану соціально-економічного розвитку Авангардівської територіальної громади на 2018-2020 роки

 

 

ВСТУП

В Україні триває реформа місцевого самоврядування та децентралізації, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.

 

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Авангардівської селищної ради розроблено План соціально-економічного розвитку Авангардівської  територіальної громади на 2018-2020 роки  (надалі - План) розроблений на основі аналізу поточної ситуації у господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.


План розроблений на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» № 1602 – ІІІ від 23.03.2000; постанови Кабінету Міністрів України № 621 від 26.04.2003 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій «Україна – ЄС»; розпорядження Кабінету Міністрів України № 902 від 01.10.2014 «Про національний план дій з відновлювальної енергетики на період 2020 року» та «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років умовах глобалізаційних викликів».


Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є:

—     Конституція України;

—     Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

—     Закон України  «Про стимулювання розвитку регіонів»;

—     Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

—     Закон України «Про транскордонне співробітництво»;

—     Закон України  «Про регулювання містобудівної діяльності»;

—     Закон України  «Про державні цільові програми»;

—     Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

—     Закон України  «Про Генеральну схему планування території України»;

—     Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

—     План заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області;

—     та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;


План соціально-економічного розвитку населених пунктів Авангардівської  територіальної громади на 2018-2020 роки базується та враховує головні цілі та завдання, які визначені «Стратегією розвитку Одеської області на період до 2020 року».


Мета Програми – вироблення та втілення єдиної політики розвитку Авангардівської територіальної громади у 2018-2020 роках в контексті єдиної політики розвитку Одеської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії з усіма гілками влади.


Основною метою Програми є створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку  Авангардівської селищної ради у тому числі населених пунктів громади.


І. Аналітична частина Плану соціально-економічного розвитку Авангардівської територіальної громади


1.1. Географічне розташування

Авангардівська  територіальна громада утворена 29 жовтня 2017 року в рамках адміністративно-територіальної реформи  в рамках децентралізації. До складу громади увійшли населені пункти: смт Авангард та с. Прилиманське.

Авангардівська територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить  до складу Овідіопольського району Одеської області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 32 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру -  13 км.

Територія громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися Авангардівська селищна рада, Прилиманська сільська рада.


 Земельні ресурси:


Категорії земель

Площа, га

смт Авангард

Площа, га

с. Прилиманське

Загальна площа земель, всього

1781,5000

1668,1

Землі сільськогосподарського призначення

1122,4875

1181,13

Землі житлової забудови

226,4865

221,20

Землі громадської забудови

374,5947

-

Землі природно-заповідного фонду

-

-

Землі оздоровчого призначення

-

-

Землі рекреаційного призначення

-

-

Землі історико-культурного призначення

-

-

Землі лісогосподарського призначення

-

-

Землі водного фонду

21,2215

183,6

Землі промисловості

8,1

-

Землі транспорту та зв'язку

42,5576

73,819

Землі енергетики

22,4000

0,5076

Землі запасу

180

249,2234

Землі резервного фонду

-

-

Землі загального користування

46,2036

72,3842

Всього: 7 475,51

3580,74

3894,77

 

Всього (га)

Населений пункт

Під забудовою та присадибними ділянками громадян

Орна земля (рілля)

Природні кормові угіддя

1781,5

Авангард

226,48

858,1502

41,8050

1668,1

Прилиманське

199,27

917,7199

80,2138

 

Розподіл земель державної власності та їх використання


Всього (га)

Населений пункт

 Резервний фонд (га)

 Землі запасу (га)

Всього

Оренда

В користуванні

Всього

Оренда

В користуванні

630,7606

Авангард

-

-

-

249,2234

-

249,2234

391,9769

Прилиманське

-

-

-

180

-

180

 

Місце розташування громади

Одеська область, Авангардівська селищна рада (адміністративний центр – селище Авангард).

Перелік районів, з якими межує громада:

м. Одеса, Біляївський, Овідіопольський

Захід

Біляївський, Овідіопольський

Північ

Біляївський

Південь

Овідіопольський

Схід

м. Одеса

Площа громади, тис. кв. м                                    

34,5 км2

Населені пункти

К-сть населених пунктів - 2

селища міського типу

смт  Авангард

сільські населені пункти

село: Прилиманське

Перелік річок

Назва

Довжина, км

Примітка

р. Грибний канал

1,67

річка в Україні (в межах

 

1.2. Демографічна ситуацію, ринок праці територіальної громади.

До територіальної громади з центром в смт Авангард Одеської області входять 2 населених пункти із загальною чисельністю населення 10 001 чол., а саме:

 • смт Авангард – 4 857
 • с. Прилиманське – 5 144

Населення громади становить 10 001 чоловік, при цьому динаміка являється позитивною і становить 4%.

Населення

2017

Чоловіки

 

0-2

75

3-5

81

6-17

279

18-59

1219

60 і старші

224

Від 15 до 70 років

1481

Жінки

 

0-2

72

3-5

102

6-17

257

18-59

1710

60 і старші

376

Від 15 до 70 років

2154

 

 

Соціально-демографічні характеристики (на 01 січня відповідного року)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прибуло

 

 

 

 

650

600

Вибуло

 

 

 

 

145

139

Кількість виборців

2370

2499

2592

2804

3089

3296

 

1.3. Ряд приватних підприємств та фізичних осіб підприємців територіальної громади.


План соціально-економічного розвитку опирається на економічну базу громади, яка складається з активно діючих підприємств на території Авангардівської селищної ради: ТОВ «ОРРУСОТ», ТОВ «Сім тон», ВКФ «Кріопром  ФО», ТОВ «Укрбудкомплект», ТОВ «Одеський центр ділового співробітництва», ТОВ «Реді-Мейд», ТОВ Трансоїл компанія (Сокар), ТОВ «Промтоварний ринок», ДП  «ТВК», ТОВ «Епіцентр- К»,  ТОВ «АТБ Маркет», ТОВ «Сокар Петролеум», ТОВ «Безпека бізнесу»,  ТОВ «Авангард – Д», ТОВ «МТК-1», ТОВ «Мегаполіс», ТОВ «Сім смаків».


Об’єкти сфери торгівлі та надання побутових послуг (магазини, ринки, заклади громадського харчування, побутові заклади, АЗС):

Назва

Адреса

Керівник

(П.І.Б., тел.)

ФОП Яшина Галина Михайлівна

вул. Ангарська, 14/9

Яшина Галина Михайлівна

Ринок «Авангардівський»

вул. Ангарська, 13

Мокан Сергій Євгенович

Салон краси «Гюзель»

вул. Ангарська

Лапій Наталя Іллівна                 

Магазин «Авангард»

вул. Центральна, 8В

Лапій Наталя Іллівна 

 

Відділення «Нова пошта»

вул. Ангарська, 13/1

Пантазій Сергій Михайлович

Магазин з реалізації запчастин

вул. Абрикосова, 1А

Марченко Олексій

Анатолійович

Кафе «Шарлотка»

вул. Цвєточна, 2 Б

Корзун Алла Валентинівна

 

Ремонт одягу

вул. Ангарська, 14/7

Липовецька Віра Павлівна -

Квітковий магазин

вул. Ангарська, 14/8

Куликова Зінаїда Яківна

 

Кафе-Гриль

вул. Ангарська, 14/5, 14/6

 

Васількова Віталія Іларіївна 

Канцтовари

вул. Ангарська, 14/3

Стародубцева Ірина

Валентинівна  

Ресторан «Савітар»

Пров. Степовий, 1а

Колісніченко Сергій Іванович

Магазин «АТБ»

вул. Ангарська, 12

Алексюк Тетяна Сергіївна

ТОВ «Промтоварний ринок»

Вул. Базова, 20

Мозгальський Василь Йосипович

Магазин «Насіння»

вул. Абрикосова, 1

 

Кравченко Лариса Юріївна

 

Магазин «Ветеран»

вул. Центральна, 5а

Берник Ігор Григорович

ТОВ «Епіцентр-К»

7-км Овідіопольської дороги, №1

Орлов Олекасандр Валерійович

 

Метою та основними завданнями  промислової політики територіальної громади на 2018 рік є:


- збільшення обсягів зростання промислового виробництва;

- підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника;

- сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва;

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді;

- зростання зайнятості і доходів працюючих громадян, збільшенню надходжень до місцевого бюджету Авангардівської селищної ради;

- розвиток малого і середнього бізнесу, поширення ділової активності у інших галузях (транспорт і зв'язок, будівництво, торгівля, виробництво та ін.);

- формування позитивного іміджу Авангардівської селищної ради, як території із вигідним географічним положенням, природно-ресурсним потенціалом, популяризації історії та культури громади, збереженню історико-культурної спадщини;

- раціональному використанню природних рекреаційних ресурсів, збереженню здатності природних комплексів до самовідтворення, дотримання екологічної рівноваги.


1.4. Фінансово-бюджетний стан територіальної громади


Цілями діяльності Авангардівської селищної ради у податково-бюджетній  сфері є забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.


Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів органів місцевого самоврядування, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів. Основними джерелами надходжень до бюджету територіальної громади є доходи від сплати місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно, податок з доходів фізичних осіб тощо).


За 2017 рік до загального та спеціального фондів бюджету Авангардівської селищної ради отримано дохід в сумі 91 327 180 грн., що на 17 524 166 грн. або на 23,8% перевищує затверджений річний план. Одними з головних фінансово потужних складових доходів місцевого бюджету є плата за землю та єдиний податок. Цих платежів за 2017 рік надійшло 36 087 419 грн. Ці надходження свідчать про те, що не зважаючи на складну ситуацію в економіці в цілому, господарський та підприємницький комплекс громади працює активно. За рахунок акцизного податку бюджет селища поповнився на 16 121 700 грн.


Однією з найважливіших статей витрат бюджету є сфера житлово-комунального господарства: будівництво, реконструкція, поточні та капітальні ремонти. Всього бюджетом громади на такі статті витрат використано - 42 568 100 грн.


На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Авангардівська селищна рада оприлюднює інформацію про всі закупівлі в системі «Прозоро». Так, через авторизований електронний майданчик на веб-порталі уповноваженого органу публікується інформація щодо планування закупівель товарів, робіт і послуг, а саме річний план, додаток до річного плану та зміни до них. Також селищна рада, як замовник торгів, оприлюднює інформацію про закупівлі за кошти місцевого бюджету, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, зміни та роз’яснення до неї; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю; інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника; договір про закупівлю; повідомлення про внесення змін до договору; звіт про виконання договору.


Враховуючі вартісні межі предметів закупівлі товарів, робіт та послуг Авангардівською селищною радою з використанням електронної системи закупівель здійснюються надпорогові закупівлі товарів та послуг шляхом застосування процедур відкриті торги та переговорна процедура.


Закупівля за процедурою «відкриті торги»

Назва організації

Сума млн. грн.

Очікувана вартість

Економія

Закупівля природного газу

ТОВ «Одесагаз-постачання»

1 101 600

-

-

Закупівля електричної енергії

ПАТ «Одесаобленерго»

1 198 000

-

-

Охорона громадського правопорядку

ТОВ «Агенція безпеки «Центр»

250 000

400 000

250 000

Закупівля легкового автомобіля для потреб селищної ради

ТОВ «АвтогрупОдеса»

474 600

500 000

474 600

Закупівля продуктів харчування безперервної роботи навчальних закладів (куряче філе)

ТОВ «Гаврилівка»

797 000

1 072 000

797 000

Закупівля молока та сметани

ФОП Берник І.Г.

497 400

632 000

134 600

Закупівля вершково масла

ФОП Ковальчук М.С

221 470

346 000

124 530

Закупівля овочів та фруктів

ФОП Ковальчук М.С.

282 360,45

428 000

145 639,55

Закупівлю робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон з безконтактним носієм та паспортів громадян України у формі картки

ТОВ «Оріон Сіті»

399 900

400 000

-

 

Отже, економія бюджетних коштів громади при здійсненні закупівель у 2017 році складає 1 182 770 грн.


Фінансова самодостатність

 

 

2018

 І квартал

1

Доходи бюджету  територіальної громади

(без трансфертів) на 1 особу

2,705

2

Капітальні видатки бюджету територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

0,24

3

Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати податку на доходи

фізичних осіб

9901,3

4

Обсяг надходжень до бюджету

територіальної громади від плати за землю

5197,7

5

Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади

від сплати єдиного податку

2035,4

6

Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади

від сплати акцизного податку

44938

 

1.5 Наявні об’єкти інфраструктури (транспортна, екологічна, енергетична, виробнича, соціальна тощо)


Загальна протяжність вулично-дорожньої смуги на території Авангардівської селищної ради складає понад 50 км, з твердим покриттям 40 км. З них заасфальтовано понад 75 %. Загалом за останні сім років заасфальтовано за рахунок громади 20 км дорожнього полотна. У нічний час освітлюється близько 40 км доріг.


Налічується одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та один дитячий садок - загальноосвітня школа І ступеня


У навчальному 2018-2019  році в громаді буде здійснюватися підвезення учнів до Прилиманської загальноосвітньої школи  з смт Асвангард.

Кількість дитячих садків

1

Кількість дітей, які відвідують Авангардівський НВК (дитячий садок)

365

Кількість дітей, яка навчається в Авангардівському НВК загальноосвітня школа І ступеня

140

Кількість шкіл

1

Кількість дітей, які навчаються в Прилиманській загальноосвітній школі

720

 

Одна  амбулаторія загальної практики сімейної медицини та дві філії амбулаторії, де працюють 3 лікарі та 4 обслуговуючого персоналу. Одна приватна стоматологія.


У КП «Будинок культури та відпочинку» працюють 23 студії різного напрямку: 6 спортивних студій, 3 вокальні студії, 5 хореографічних, 3 театральні студії (2 з них має направлення логопедії та виправлення дефектів мовлення), 2 студії художньо-прикладного мистецтва, студія вивчення англійської мови, вокальний ансамбль «Друга молодість», ансамбль духових інструментів, студія Йоги.


У планах на 2018 рік, серед основних завдань слід зазначити:

- створення дитячо-юнацької спортивної школи, що дає можливість відкрити відділення для занять спортом дітям з обмеженими функціональними можливостями;

Спортивні об’єкти та заклади, які знаходяться на території Авангардівської селищної ради:

 • Селищний стадіон після реконструкції, на якому розташовано сучасний спортивний комплекс з новим футбольним полем і спортивними майданчиками: два відкритих поля для міні-футболу і поле-трансформер (для гри в волейбол, баскетбол і великий теніс). Стадіон обладнаний системою автоматичного поливу ігрового поля. Капітально відремонтовано і реконструйовано два спортивних приміщення: для футболу і секцій з дзюдо, гирьового та силових видів спорту.  Облаштовано роздягальні, душові, туалет для спортсменів і туалет для відвідувачів і тренерську кімнату;
 • Футбольна команда «Вікторія»;
 • Боксерський спортивний клуб «Авангард»;
 • Авангардівська дитячо-юнацька спортивна школа.

 

1.6. Туристична сфера


 Програма розвитку туризму на території Авангардівської селищної ради на 2018-2020 роки визначає основні напрямки для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної галузі територіальної громади, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку пріоритетних видів туризму.


Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Авангардівській  територіальній громаді на три роки, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це сфера економіки і життєдіяльності суспільства, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме цей фактор стає головним у формуванні державного підходу до туризму, як до тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан територіальної громади.


Оскільки Авангардівська територіальна громада не має потужної промислової складової, розвиток туризму зможе збільшити кількість робочих місць, надходження до місцевого бюджету, сприятиме розвитку нових видів бізнесу, пов’язаних з обслуговуванням туристів, розвитку народних промислів та ремесл з виготовлення сувенірної продукції та ін. Об’єктивно громада має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та міжнародного (в’їзного) туризму.


Виходячи з наявності загальновизнаних можливостей для розвитку туризму, зумовлених історико-культурними, етнографічними особливостями, в громаді можуть розвиватися декілька видів туризму, серед яких пріоритетними є спортивно-оздоровчий, сільський зелений, екологічний, культурно-пізнавальний, екскурсійний та ін.


Реалізація Програми сприяє:


1. Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді;

2. Зростання зайнятості і доходів працюючих громадян, збільшенню надходжень до місцевого бюджету Авангардівської селищної ради;

3. Розвитку малого і середнього бізнесу, поширенню ділової активності у інших галузях (транспорт і зв'язок, будівництво, торгівля, виробництво та ін.);

4. Формуванню позитивного іміджу Авангардівської селищної ради, як території із вигідним географічним положенням, природно-ресурсним потенціалом, популяризації історії та культури громади, збереженню історико-культурної спадщини;

5. Формуванню здорового способу життя, профілактиці захворювань дітей і дорослих засобами різних видів туризму;

6. Раціональному використанню природних рекреаційних ресурсів, збереженню здатності природних комплексів до самовідтворення, дотримання екологічної рівноваги.

Будівлі церков, є історичним пам’ятками: Релігійна громада Свято Успенської Церкви Одеської єпархії УПЦ (с. Прилиманське) та УПКЦ МП Православна парафія Святого Великомученика Віктора (смт Авангард).

У сквері біля адміністративної будівлі селищної ради встановлений бронзовий пам’ятник Віктору Добрянському, який в 1989 році заснував ТОВ «Промтоварний ринок», який став найбільшим, по площі, в Україні і Європі.

Чисельність зареєстрованих приватних підприємців налічує близько 15 тисяч торгових місць, на яких працюють понад 60 тисяч осіб.

Серед нагород Добрянського – орден Ярослава Мудрого V ступеня, Князя Володимира ІІІ ступеня, Князя Данила Московського, «За заслуги» ІІІ ступеня, «Знак пошани», міжнародний орден «Золотий Меркурій».


1.7. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Авангардівської  територіальної громади (SWOT-аналіз)


SWOT – аналіз

Сильні сторони (S – strengths) - аналіз внутрішніх можливостей, які є  притаманні громаді та належного  від їх      використання сприятимуть розвитку (потрібно  тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься  подальший розвиток

Слабкі сторони (W – weaknesses) - аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунути, вони будуть перешкоджати її розвитку (потрібно мінімізувати їх вплив);

 Можливості  (O – opportunities) - аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки  спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів,  можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства;

Загрози  (T – threats) - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів.

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Наявність висококваліфікованої робочої сили;
 2. Позитивна демографічна ситуація;
 3. Наявність освітньої та медичної мережі комунальних установ;
 4. Наявність інженерних комунікацій (електрика,  газ та зв'язок, в тому числі мобільний та інтернет);
 5. Розроблені та впровадженні проекти місцевого економічного розвитку та розбудови інфраструктури за рахунок бюджетних коштів та інвестицій;
 6. Вигідне географічне положення відносно обласного та районного центрів;
 7. Наявність організованого вивозу ТПВ;
 8. Наявність запасів питної води;
 9. Забезпечення комп'ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет: Авангардівський НВК дитячий садок, загальноосвітня школа І ступенів, Прилиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дві філії бібліотек;
 10. КУ «Авангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» забезпечена необхідним медичним обладнанням;  
 11. Наявність мережі закладів культури та спорту: Будинок культури, дитячо-юнацька спортивна школа;
 12. Збереження історичних  і культурних традицій в громаді;
 13. Наявність колективів народної самодіяльності та творчості;
 14. Проходження магістралі міжнародної через території громади;
 15. Наявність об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що можуть бути передані в оренду чи придбані у власність через відкриті торги, аукціони;
 16. Розвинена гуртова та роздрібна торгівля за рахунок діяльності ТОВ «Промтоварний ринок»;
 17. Наявність розпайованих земель сільськогосподарського призначення;
 18. Наявність водовідведення та каналізаційної системи в смт Авангард;
 19. Наявність центру надання адміністративних послуг, надання послуги з оформлення та видачі паспортів у формі ID-карток громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, реєстрація цивільного стану громадян, бізнесу, речових прав..

 

 1. 1. Відсутність централізованого водовідведення та водозабезпечення в селі Прилиманське;
 2. 2. Відсутність  необхідного медичного обладнання в філії Авангардівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
 3. 3. Значна наповненість відходами полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри»;
 4. 4. Незадовільний стан вуличних доріг та тротуарів села Прилиманське;
 5. 5. Недостатній рівень знань учнів згідно результатів ЗНО Прилиманської ЗОШ;
 6. 6. Відсутність освітлення та благоустрою вулиць в селі Прилиманське;
 7. 7. Відсутність аптечних, банківських пунктів в селі Прилиманське;
 8. 8. Відсутність системи роздільного збору ТПВ;
 9. 9. Недостатня кількість спортивних та дитячих майданчиків в селі Прилиманське;
 10. 10 Відсутність символіки громади (прапор, герб, дорожній  знак  в’їзду в село Прилиманське);
 11. 11. Відсутність системи та алгоритму роботи з потенційним інвестором;
 12. 12. Відсутність інвестиційного паспорту громади та промоційних матеріалів СПД;
 13. 13. Відсутність дитячого садка в с. Прилиманське;
 14. 14. Відсутність інформації про вільні земельні ділянки;
 15. 15. Відсутність Спілки  підприємців громади;
 16. 16. Відсутність дощової каналізації на території громади;
 17. 17. Відсутність вуличних громадських вбиральнь (WC)  на території громади;

 

 

 

Можливості

Загрози

 1. Альтернативні джерела енергії (вітрова та сонячна);
 2. Розвиток спорту: футболу, міні-футболу, волейболу, баскетболу, тенісу тощо)
 3. Створення туристичних маршрутів на території громади;
 4. Відновлення природних ресурсів (екосистем річок, лісових насаджень);
 5. Наявність земельних ресурсів за межами населених пунктів;
 6. Залучення проектів МТД та програм транскордонного співробітництва для розвитку і підтримки громади;
 7. Надання державою інфраструктурної субвенції ОТГ;
 8. Продовження партнерської співпраці з ТОВ «Авангардівський логістичний центр», ТОВ  «ARTVILLE», та залучення нових з фінансування заходів щодо  соціального розвитку громади;
 9. Лібералізація інвестиційного законодавства в Україні та асоціація  з ЄС  зумовлюють можливості щодо залучення інвестицій в громаду.
 10. Підготовлена земельна ділянка для будівництва сміттєпереробного заводу.

 

 1. Погіршення екологічної ситуації;
 2. Відсутня нормативно-правова база для забезпечення діяльності ОТГ за окремими напрямами;
 3. Військові дії на Сході України;
 4. Нестабільна соціально-економічна та політична ситуація в країні;
 5. Посилення конкуренції між громадами за державні кошти та  МТД;
 6. Подальше підвищення цін на енергоносії;
 7. Нестабільність національної валюти та інфляція;
 8. Високі процентні ставки при отриманні кредитів для бізнесу та  фінансової підтримки підприємництва.
 9. Недостатня кількість професійних кадрів, які мають достатній досвід роботи в окремих галузях економіки.

 

 

 

ІІ. Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання Плану соціального економічного розвитку


Ціллю та пріоритетами розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Авангардівської селищної ради у тому числі села Прилиманське, забезпечення соціальної та економічної  єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за  рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Крім того, протягом 2018-2019 років планується добровільне приєднання до Авангардівської селищної ради наступні населені пункти Овідіопольського району: Нова Долина, Новоградківка, Мар’янівка, Йосипівка, Лебінталь, Петродолинське.

Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.


Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади:

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечення умов для освітнього, культурного, здорового та соціального розвитку

 

 

 

 

 

 

1.1. Будівництво закладів освіти

 

 

1.1.1. Реконструкція Авангардівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня з будівництвом автономної загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів;

1.1.2 Будівництво дитячого садочку на території житлового масиву «7 Небо», вул. Європейська, 11, смт Авангард, Одеської області;

1.1.3. Будівництво дитячого садочку по вул. Восточна, 8 в селі Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області;

1.1.4. Створення інклюзивно-ресурсного центру на базі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня в смт Авангард з будівництвом автономної загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів;

1.1.5. Організація профільного навчання в старших класах на основі базових і профільних предметів, курсів за вибором на базі загальноосвітніх шкіл громади;

1.1.6. Реконструкція, капітальний та поточні ремонти загальноосвітніх шкіл громади;

 

1.2. Створення умов для розвитку культури та спорту

 

 

 

 

 

1.2.1. Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул. Центральна, 120 в селі Прилиманське;

1.2.2.Будівництво спортивних майданчиків,  комплексів на території громади;

1.2.3. Створення та підтримка дитячо-юнацької спортивної школи;

1.2.4. Реставрація, розвиток пам’яток історичної та культурної спадщини;

1.2.5. Створення умов щодо реконструкції та збереження для існуючих спортивних об’єктів;

1.2.6. Створення, будівництво, підтримка школи мистецтв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту

1.3.1. Затвердження Програми розвитку туризму на території Авангардівської селищної ради на 2018-2020 роки;

1.3.2. Створення «Центру туризму» та туристичної зони на території громади;

1.3.3. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. агротуризму, гастротуризму;

1.3.4. Сприяння та розвиток спортивно-туристичного та реабілітаційного кінного центру «Айвенго» на території громади;

1.3.5. Створення зони кемпінгу біля Грибного каналу;

1.3.6. Проведення екологічних акцій щодо очищення берегів річок, водойм та територій рекреаційного призначення (Грибний канал);

1.3.7. Будівництво стели при в’їзді в село Прилиманське

 

1.4. Реалізація державної молодіжної політики

1.4.1. Забезпечення якісного та повноцінного оздоровлення дітей та підлітків у літній період;

1.4.2. Надання всебічної підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;

1.4.3. Пропаганда  верховенства права, поваги до інших культур, солідарності, поваги до життя людини, рівності, толерантності, самовираження;

1.4.4. Комп’ютеризація закладів освіти, культури та забезпечення доступу до мережі Інтернет.

 

 

 

2. Розбудова, модернізація та покращення транспортної інфраструктури громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Покращення стану дорожнього покриття;

 

 

2.1.1. Будівництво сучасних зупинкових комплексів та зупинок;

2.1.2. Будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, переходів комунальної власност;

2.1.3. Створення розвиненої сервісної мережі на автошляхах;

2.1.4. Сприяння розвитку на території громади ділянок міжнародних транспортних коридорів.

 

 

 

 

 

2.2. Покращення технічного стану громадських будівель та житлово-комунального господарства;

 

2.2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та поточний ремонти адміністративних будинків, з придбанням відповідного інвентаря, офісної та комп’ютерної та іншої техніки;

2.2.2. Капітальний, поточний  ремонт, реконструкція покрівлі житлових будинків комунальної власності;

2.2.3. Енергомодернізація житлового фонду комунальної власності;

2.2.4. Впровадження енерго-аудиту на території громади;

2.2.5. Застосування альтернативних джерел енергії;

2.2.6. Модернізація мереж постачання енергоносіїв;

2.2.7. Заміна (модернізація) обладнання та впровадження сучасних технологій виробництва енергії;

2.2.8. Придбання спеціалізованих автомобілів сміттєвозів для потреб комунальних підприємств;

2.2.9. Придбання сміттєвих контейнерів потреб комунальних підприємств;

2.2.10. Придбання самохідного навантажувача потреб комунальних підприємств;

2.2.11. Придбання автомобілю вишки для потреб комунальних підприємств;

2.2.12. Реконструкція парку 60-річчя Перемоги в смт Авангард.

 

 

2.3. Покращення стану мереж водопостачання;

2.3.1. Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція  зовнішніх мереж водопостачання населених пунктів громади;

2.3.2. Капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція артезіанської свердловини в населених пунктах громади;

2.3.3. Капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція зовнішніх мереж водовідведення в населених пунктах громади;

2.3.4. Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція водонасосної станції в населених пунктах громади;

2.3.5. Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція каналізаційної насосної станції в населених пунктах громади;

2.3.6. Будівництво очисних споруд на території громади.

2.3.7. Співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

2.4. Ремонт мереж електропостачання;

2.4.1. Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція внутрішнього електропостачання житлових будинків комунальної власності територіальної громади;

2.4.2. Будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція вуличного освітлення на території громади.

 

3. Підвищення якості життя, послуг, середовища для жителів громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Підвищення якості медичних послуг;

 

 

 

 

3.1.1. Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я на території громади;

3.1.2. Створення, закупівля та оснащення обладнанням міні-лабораторії для надання оперативних та достовірних результатів жителям територіальної громади;

3.1.3. Придбання санаторно-лікувальних путівок для сімей, які опинилися в складних життєвих умовах;

3.1.4. Створення місцевої служби медицини катастроф;

3.1.5. Будівництво приміщення для служби медицини катастроф придбання транспорту, обладнання техніки;

3.1.6. Впровадження та розвиток на території громади інклюзивної інфраструктури.

3.1.7. Закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів.

 

3.2. Безпечне проживання на території громади;

3.2.1. Будівництво Центру безпеки громадян на території громади;

3.2.2. Придбання спеціального оснащення, техніки, офісних меблів та інше для Центру безпеки громадян;

3.2.3. Створення мережі місцевих пожежних команд із залученням добровольців; 

3.2.4. Створення сучасних систем організації управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

3.2.5. Будівництво притулку (крематорію) для бездомних тварин з готелем для домашніх тварин.

3.3. Подальший розвиток системи Центру надання адміністративних послуг

3.3.1. Підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема будівництва, створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення з урахуванням інклюзії;

3.3.2. Запровадження онлайн-сервісу обслуговування для споживачів адмінпослуг;

3.3.3. Розвиток е-урядування;

3.3.4. Впровадження та розвиток місцевих кадастрів та реєстрів, закупівля програмного забезпечення, програмного продукту.

 

ІІІ. Організаційні та адміністративні заходи, механізми які спрямовані на реалізацію передбачених Планом соціального економічного розвитку Авангардівської територіальної громади завдань.

 

 

Організаційні та адміністративні завдання

 

 

Механізми спрямовані на реалізацію завдань

Забезпечення умов для освітнього, культурного,

здорового та соціального розвитку

 

 

забезпечення дотримання законів і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання в громаді

впровадження  новітніх систем освіти та інформації

покращення матеріально-технічної бази та ресурсного забезпечення освітніх закладів

 

 

 

підвищення культурного рівня життя населення

створення   культурного – просвітницького центру в с. Прилиманське

забезпечення  фінансової підтримки  для розвитку спорту

побудова дитячих майданчиків  в об’єднаній громаді;

проведення фестивалів, конкурсів, свят селища та сіл, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят тощо

 

 

 

 

підписання Меморандуму та тісна співпраця з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»

підтримка творчих ініціатив дітей та молоді

підтримка громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, залучення молоді до проведення культурно-масових закладів та організації їх дозвілля

сприяння проведенню заходів щодо виховання патріотизму, почуття гордості за Україну, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, збереження традицій та підготовки молоді до служби у збройних силах України

Розвиток туристичної сфери

створення онлайн-платформи для потенційних інвесторів щодо покращення туристичної  привабливості та конкурентоспроможності туристичного продукту на території Авангардівської селищної ради

 

Розбудова, модернізація та покращення транспортної інфраструктури громади

 

 

облаштування  та  ремонт  сільських доріг

Розчищення доріг від снігу у зимовий період

Посипка протиожиледним матеріалом вуличних доріг та тротуарів

грейдування вуличних доріг

обкошення узбіччя доріг

поточний ремонт сільський доріг

 

 

 

реконструкція   центральної  системи водопостачання та водовідведення

будівництво мереж водовідведення

будівництво мереж водопостачання

будівництво каналізаційної-насосної станції

будівництво насосної станції з водозабезпечення с. Прилиманське

поточний ремонт та обслуговування мереж водопостачання та водовідведення

 

провадження  енергозберігаючих   технологій

утримання мереж вуличного освітлення

реконструкція та заміна енергозберігаючого обладнання

 

 

створення   парків  для місць відпочинку для населення

видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників;

насадження дерев, кущів, благоустрій квіткових алей, клумб;

прибирання вулиць, міст загального користування

 

 

створення умов для збору  побутових відходів та утилізації

паспортизація існуючих полігонів твердих побутових відходів

будівництво заводу з переробки сміття із залученням партнерів

впровадження технологій сортування сміття

орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристичного потоку

Залучення інвестицій у будівництво або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури

 

Підвищення якості життя, послуг, середовища для жителів громади

 

 

 

 

забезпечення безпечних умов проживання населення громади

будівництво центру безпеки громадян

створення муніципальної варти

підтримка та удосконалення системи відеоспостереження

створення мережі місцевих пожежних команд із залученням добровольців

підтримка законної діяльності громадських об’єднань та громадських формувань з охорони порядку

організація та участь з реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм залученням коштів іноземних донорських організацій;

активне впровадження інструментів демократії участі

 

реалізація програми соціального захисту щодо надання матеріальної допомоги мешканцям Авангардівської селищної ради

соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у т.ч. тимчасово переміщеним особам

розвиток та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади

підвищення рівня забезпеченості медичними послугами

забезпечення соціального захисту дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах та інших пільгових категорій

 

VІ. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально-економічного розвитку Авангардівської об’єднаної громади


 Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості  джерел отримання  інформації, залишаються  найбільш  доступними.

 Відповідно до вищезазначених завдань реалізації Плану індикаторами результативності є:

          - кількість діючих та новостворених малих та середніх підприємств;

          - кількість створення нових робочих місць;

          - обсяг економії енергоресурсів;

          - кількість реконструйованих та новостворених об’єктів культурної та

            туристичної  інфраструктури;

          - кількість людей, що отримують соціальні послуги;

          - кількість проведених спортивних заходів;

          - кількість проведених мистецьких заходів;

          - протяжність відремонтованих доріг;

          - кількість встановлених сміттєвих баків.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації Плану.

Моніторинг проводиться за підсумками півріччя та року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Авангардівської селищної ради та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію Плану заслуховується на сесії  Авангардівської селищної ради.

Контроль за реалізацію Плану покладається на Авангардівську селищну раду.

 

Додаток 1

До Плану соціально-економічного

розвитку Авангардівської територіальної

громади на 2018-2020 роки

рішення сесії № 351 - VII від 24.05.2018

 

Основні завдання, заходи та фінансове забезпечення реалізації Плану соціально-економічного розвитку

Авангардівської територіальної громади на 2018-2020 роки

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

Назва об’єкту

Назва заходів та робіт

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Сума тис. грн.

Джерело фінансування

1.1

Будівництво закладів освіти

Авангардівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І

Реконструкція Авангардівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня з будівництвом автономної загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів

Авангардівська селищна рада

2018-2021

70 000,0

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

 

Дитячий садок

Проектні роботи та будівництво дитячого садка в с. Прилиманське

ФОП «Шакаль»

2018

6 285 472

Місцевий бюджет

 

Дитячий садочок ЖМ «7 небо»

Будівництво дитячого садочку на території житлового масиву «7 Небо», вул. Європейська, 11, смт Авангард, Одеської області

Авангардівська селищна рада

2018-2021

40 000,0

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

 

Дитячий садочок в с. Прилиманське

Будівництво дитячого садочку по вул. Восточна, 8 в селі Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області

 

2018-2021

35 000,0

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Реконструкція Прилиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 127 в селі Прилиманське

Авангардівська селищна рада

2018

3 місяці

12 000,0

Місцевий бюджет

1.2.

Створення умов для розвитку культури та спорту

 

Будинок культури

Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул. Центральна, 120 в селі Прилиманське

Авангардівська селищна рада

2018

25 000,0

Місцевий бюджет

 

Будинок культури

Розробка проектної документації реконструкції приміщення Будинку культури в с. Прилиманське

Комісія

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

460,0

Місцевий бюджет

 

 

Спортивний комплекс: універсальний майданчик, дитячий ігровий майданчик, тренажерний майданчик тощо, за адресою: вул. Восточна, 79 б, с. Прилиманське, Авангардівська селищна рада, Одеської області.

ОДА

Авангардівська селищна рада

2018

 

3000,0

ОДА

Місцевий бюджет

 

Футбольне поле

Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: вул. Восточна 79, в с. Прилиманське

Мінрегіонбуд

Комісія

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

1500,0

 

Мінрегіонбуд

Місцевий бюджет

2.1.

Покращення стану дорожнього покриття

Дорога комунальної власності

Капітальний ремонт проїжджої частини провулку Степний від КТП-225 до вул. Абрикосової за адресою смт Авангард, Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області

Авангардівська селищна рада

2018

4 місяці

557,752

Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Дорога комунальної власності

Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Восточна в (на ділянці від буд. № 2 до буд. № 16) в с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області

Авангардівська селищна рада

2018

4 місяці

1099,738

Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Дорога комунальної власності

Капітальний ремонт проїжджої частини провулку 4-й Нижній від вул. Нова до буд № 20 по пров. 4-й Нижній в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

2 місяці

1499, 900

Місцевий бюджет

2.2.

Покращення технічного стану громадських будівель та житлово-комунального господарства

Артезіанська свердловина

Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 3216/385 за адресою: вул. Восточна, в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

2 місця

550,0

Місцевий бюджет

 

Зупинковий комплекс

Будівництво сучасного зупинкового комплексу

КП «Авангардкомунсервіс»

2018

6 місяців

1 500,0

Місцевий бюджет

 

Багатоквартирні житлові будинки

Капітальний ремонт фасадів житлових будинків по вул. Центральна, 107,109,115,117, в с. Прилиманське

 

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

8 місяців

5 498,858

Місцевий бюджет

 

КП «Драгнава»

Придбання спеціалізованих автомобілів для потреб комунального підприємства

Комісія з питань ЖКГ;

КП «Драгнава»

2018

1000,0

Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Місцевий бюджет

2.3.

Покращення стану мереж водопостачання

Водопостачання

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул. Нова, ділянка 1 в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

4 місяці

1 499, 950

Місцевий бюджет

 

Водопостачання

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по провулку № 1,2 ділянка 3 в селі Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

8 місяці

360,084

Місцевий бюджет

 

Водопостачання

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул. Оборонна, ділянка 2 в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

8 місяці

1 450,455

Місцевий бюджет

2.4.

Ремонт мереж електропостачання

Елктропостачання

Капітальний ремонт внутрішнього електропостачання житлових будинків по вул. Центральна, 107,109, в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

4 місяці

225,385

Місцевий бюджет

 

Елктропостачання

Реконструкція вуличного освітлення по автодорозі Овідіопольська дорога від. Нижня до монумента Слави в с. Прилиманське

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

4 місяці

215,879

Місцевий бюджет

3.1.

Підвищення якості медичних послуг

 

Капітальний ремонт Прилиманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Комісія з питань ЖКГ;

Інженер з технічного нагляду Авангардівської селищної ради

2018

2 місяці

1500,0

Місцевий бюджет

3.2. Безпечне проживання на території громади

Центр безпеки

Будівництво Центру безпеки громадян, придбання спеціального оснащення, техніки, меблів, транспорту, обладнання

Авангардівська селищна рада

2018-2019

19000,0

ДФРР

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

3.3. Подальший розвиток системи надання адміністративних послуг

ЦНАП виконавчого органу

Будівництво (з урахуванням інклюзії), створення, модернізація ЦНАПу та придбання обладнання і програмного забезпечення

Авангардівська селищна рада

2018-2019

100,0

ДФРР

Обласний бюджет

Місцевий бюджет