УКРАЇНА

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розгляд проекту регуляторного акту «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради №299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Авангард» (зі змінами)

Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та з метою планування діяльності селищної ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території селища, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, Авангардівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Розглянути проект регуляторного акту «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради №299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Авангард» (зі змінами)

2. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Авангардівської селищної ради Овідіопольського району http:// avangard.odessa.gov.ua.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

Селищний голова                                                                 С. Хрустовський

№ 173-VI

від  24.03.2016р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 Авангардівська селищна рада Овідіопольского району Одеської області повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення  Авангардівської селищної ради «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Стислий зміст проекту: даним регуляторним актом пропонується гармонізувати організаційні та економічні відносини між територіальною громадою смт. Авангард та особами, що мають намір здійснювати будівництво об’єктів в межах селищної ради, привести їх у відповідність до поточної економічної ситуації в країні з метою підвищення інвестиційної привабливості селища та залучення коштів до місцевого бюджету, запровадження умов для створення додаткових робочих місць в селищі, шляхом коригування величини пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард.

Розробка і запровадження даного документу має наступні цілі:

- залучення коштів на програми соціально-економічного розвитку смт. Авангард;

- удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників;

- оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади смт. Авангард та інтересів Замовників.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення  Авангардівської селищної ради «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами) приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його оприлюднення за адресою: 67806 Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Добрянського, 26, приймальня; чи на e-mail: avangard_xryst@meta.ua.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 707-15-70

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акту – рішення Авангардівської селищної ради від 24 березня 2016 року № 173-VI   «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами).

1. Визначення та аналізування проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:

Розвиток інфраструктури селища вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів житлово-комунального господарства, проведення робіт із благоустрою селища фінансується за рахунок коштів селищного бюджету. Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на територій селища дають можливість компенсувати витрати бюджету селища на відтворення інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території селища.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 40 якого, передбачається, що кожен замовник, який веде будівництво повинен прийняти участь у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів, виникла необхідність прийняття порядку щодо врегулювання механізму залучення коштів замовників у створенні та розвитку інфраструктури селища.

З метою врегулювання відносин між територіальною громадою смт. Авангард та Забудовниками рішенням Авангардівської селищної ради Овідіопольського району від 29.11.2011 р. № 299-V затверджений та введений в дію Порядок пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард (далі – Порядок).

Поточний стан економіки в країні, необхідність підвищення інвестиційної привабливості селища Авангард з метою залучення додаткових інвестицій, надходження коштів до місцевого бюджету та створення робочих місць потребують відповідного реагування, а вирішення цих питань можливе лише за рахунок прийняття рішення селищної ради «Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами), яким регулюватимуться умови та порядок коригування величини пайової участі (внеску) шляхом її диференціації відповідно до виду та функціонального призначення об’єктів будівництва. 

 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» взаємовідносини між органом місцевого самоврядування та забудовником щодо участі у розвитку інфраструктури населеного пункту вирішуються в межах та за механізмами, встановленими відповідним Порядком. Вирішення нагальних питань, вказаних вище, з урахуванням принципів прозорості, відкритості, прогнозованості та передбачуваності, в межах наявної редакції  Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард шляхом застосування виключно ринкових механізмів не можливо і потребує відповідного регулювання.

 3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них.

Чинна редакція п. 4.8 Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард не надає можливості врахування рентабельності сфер господарювання, в межах яких планується будівництво, їх привабливості для соціальної, економічної, екологічної сфер розвитку селища Авангард, та створення у зв’язку із цим інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності селища Авангард порівняно з оточуючими населеними пунктами, в т.ч. м. Одесою. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відносини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту підлягають нормативному врегулюванню відповідним органом місцевого самоврядування, тому Авангардівська селищна рада повинна прийняти рішення щодо внесення змін до Порядку у частині визначення величини пайової участі (внеску).

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у т.ч. здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

 Впровадження цього рішення буде сприяти надходженням коштів до селищного бюджету, так як надає територіальній громаді конкурентних переваг для залучення забудовників, стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інфраструктури селища; створювати прозорі, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів господарювання; сприяти створенню нових робочих місць в селища Авангард.

5. Визначення цілі державного регулювання.

Метою цього регулювання є удосконалення діючого механізму надходжень та використання залучених коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інфраструктури селища.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у т.ч. тих із них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Виходячи із чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне врегулювання порядку залучення коштів пайової участі (внеску) на розвиток інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури селища Авангард не існує.

7. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей.

 Затвердження обраного способу регулювання - забезпечує встановлення дієвого та інвестиційно привабливого порядку залучення коштів пайової участі (внеску) на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури селища Авангард.

8. Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 Механізмом досягнення цілей регулювання є введення правового порядку регулювання пайової участі (внеску) на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури селища шляхом внесення змін до Порядку.

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Залучення інвесторів до пайової участі у розвитку інфраструктури селища дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти селищної інфраструктури, а також буде сприяти значному розвитку інфраструктури по всій території селища.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування сплати інвестиційного внеску.

10. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Внесення змін до Порядку забезпечить впровадження прозорого та прогнозованого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків замовників та дозволить забезпечити відтворення інфраструктури селища.

  11. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

          Витрати

Влада

Створення інвестиційно привабливих умов для залучення суб’єктів будівництва до смт. Авангард. Вирішення соціальних та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури селища, створенням додаткових робочих місць.

 

Суб'єкти господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території селища

Сплата інвестиційного внеску

Громадяни

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку селища.

 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Впровадження в життя цього рішення, у разі його прийняття, не буде потребувати коштів із селищного бюджету.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни до чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.

14. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.

15. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозованими значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:

- розмір надходжень до селищного бюджету ;

- техніко-економічні показники використання пайової участі замовника у створенні і розвитку інфраструктури селища;

- кількість суб'єктів господарювання, що залучаються для створення і розвитку інфраструктури селища Авангард.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акта буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

 

У К Р А І Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р.
«Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами)

 

З метою забезпечення виконання ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та керуючись ст. 4, ст. 25, п. 43 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 7, 8, 9 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Авангардівська селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Авангардівської селищної ради № 299-V від 29.11.2011р. «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами) (додається).

2. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Авангардівської селищної ради Овідіопольського району http://avangard.odessa.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

Селищний голова                                                                 С.Г. Хрустовський

 

Додаток

до рішення Авангардівської

селищної ради 

від ______ 2016 р. №  _____

 

З М І Н И

до  рішення Авангардівської селищної ради  № 299–V від 29.11.2011 року «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Авангард» (зі змінами)

1. Пункт 4.8. викласти у наступній редакції:

«4.8. Величина  пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища встановлюється у процентному відношенні до загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції, розширення, добудови):

Вид та функціональне призначення об’єкта будівництва

%

Нежитлові будівлі та споруди

об’єкти нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, газової промисловості, газового господарства, в тому числі паливно-заправочні комплекси (окрім тих, що використовуються виключно для обслуговування власного автопарку забудовника)

10

об’єкти харчової промисловості, в т.ч. переробної  (за виключенням об’єктів, віднесених до інших категорій)

3

об’єкти агропромислового комплексу (призначені для вирощування, зберігання сільськогосподарської продукції, зберігання устаткування та обладнання для власного сільськогосподарського виробництва) 

3

об’єкти складського господарства

4

об’єкти виробництва енергії з нетрадиційних відновлювальних джерел та відповідної інфраструктури 

2

об’єкти будівельної промисловості та сфери будівельних послуг (в тому числі виробництва будівельних матеріалів)

5

об’єкти з виробництва промислового обладнання

7

об’єкти з переробки деревини та виробництва виробів з деревини, меблів

6

об’єкти автомобільного господарства (автопарки, автобази, станції технічного обслуговування тощо)

6

об’єкти тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та пивоварної  промисловості

10

об’єкти виноробної промисловості

7

об’єкти з переробки вторинної сировини

6

торгівельні об’єкти

8

об’єкти сфери послуг:

громадського харчування (ресторанного господарства, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, в тому числі тих, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи)

9

побутових послуг

4

спортивно-оздоровчих послуг, фізкультурних об’єктів

5

інші

6

об’єкти аптечного господарства, що реалізують готові ліки

5

об’єкти швейної та текстильної промисловості

6

об’єкти освіти, науки та охорони здоров'я, які не відповідають критеріям, встановленим ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

3

об’єкти туристично-готельного комплексу

7

інші об'єкти, що не включені до попередніх угрупувань

10

Житлові будинки

Від 300 кв.м загальної площі об’єкта

4

Примітки:

1)       Положення п. 4.8 не застосовуються до об’єктів, що відповідають критеріям, встановленим п. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2)       У разі відсутності визначеної загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, базою для нарахування розміру пайового внеску є опосередкована вартість  будівництва відповідно з даними спеціального уповноваженого центрального органа виконавчої влади у сфері будівництва або за вартістю будівництва об’єкта - аналога в даному регіоні з підтверджуючою довідкою проектної організації, що має відповідну ліцензію.»

Секретар ради                                                                                            В.В. Щур