У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я № 937 - V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про затвердження регуляторного акта

 «Положення про селищний фонд охорони 

навколишнього середовища та Програми 

по охороні навколишнього природного 

середовища на 2014-2016 роки»

 

Відповідно до статей 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 15, 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»(зі змінами), сесія

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регуляторний акт «Про затвердження Положення про селищний фонд охорони навколишнього природного середовища та Програми по охороні навколишнього природного середовища» (додаток 1, додаток 2).

2. Секретарю селищної ради оприлюднити затверджений регуляторний акт «Про затвердження Положення про селищний фонд охорони навколишнього природного середовища та Програми по охороні навколишнього природного середовища» в місцевих засобах масової інформації та/або на офіційному сайті Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

  

Селищний голова                                                   С.Хрустовський

 

  

 

 

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                           до рішення сесії

від 15.05.2014 року №937-V

 

П Р О Г Р А М А

охорони навколишнього природного середовища

 Авангардівської селищної ради на 2014-2016 рр.

 

І. Загальні положення.

 Програма охорони навколишнього природного середовища Авангардівської селищної ради на 2014 – 2016 р.р. (далі - Програма) розроблена виконкомом Авангардівської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами).

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

ІІ. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населеного пункту від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Авангардівської селищної ради та обґрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Авангардівської селищної ради, характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні ресурси селищної ради і здоров'я людей.

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища - території ради, зокрема, в смт. Авангард є (на даному етапі), організація робіт по локалізації стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого розширення та коригування.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: фруктових садів та квітників.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій) населеного пункту.

ІІІ. Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями селищної програми охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

1. Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод.

2. Покращення санітарно-екологічного стану.

3. Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою.

4. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

5. Охорона і раціональне використання земель.

6. Озеленення, благоустрій населеного пункту.

7. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

8. Екологічна освіта і виховання.

ІV. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища та навколишньої території.

2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення Авангардівської селищної ради;

- покращення стану селищних земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ; покращення стану зелених насаджень на території Авангардівської селищної ради за рахунок знесення аварійних дерев, пухонесучих тополь, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території селища.

V. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду (надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради

VІ.Термін реалізації заході Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Авангардівської селищної ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

  

Секретар ради                                                                            В.ЩУР

 

  


Додаток 1 до ПрограмиЗАХОДИ

Програми охорони навколишнього природного середовища

 Авангардівської селищної ради на 2014 – 2016 рр.

 

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Джерело

фінансування

Відповідальні

виконавці

1

Охорона і захист полезахисних лісових насаджень

1.1

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану полезахисних лісових насаджень на території селищної ради

2014-2015

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

1.3

Санітарна очистка полезахисних лісових насаджень

2014-2015

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

2.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1

Ліквідація пожеж, їх наслідків

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

2.2

Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

3

Озеленення території

3.1

Ліквідація аварійних дерев та сухостою

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

3.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

3.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

4

Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва

4.1.

Упорядкування місць зберігання побутових відходів

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

4.2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання побутових відходів

2014-2016

місцевий

бюджет

Виконком Авангардівської селищної ради

 

 Секретар ради                                                                            В.ЩУР

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

від 15.05.2014 року №937-V

 

ПОЛОЖЕННЯ

про селищний фонд охорони

навколишнього природного середовища

 

1. Селищний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – селищний фонд) є складовою частиною селищного бюджету. Селищний фонд створено з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, які спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

2. Селищний фонд формується за рахунок коштів збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших коштів, визначених законодавством.

3. Кошти селищного фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам регіональної політики у галузі охорони довкілля, природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, відповідно до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1147 від 17.09.96 р., та за напрямками згідно з тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 604 від 27.12.01р. (із змінами та доповненнями).

4. Кошти селищного фонду використовуються відповідно до Програми.

5. Під час формування бюджетних програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного фонду, пріоритет віддається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам, визначеним Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради, спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

6. Надати право виконкому селищної ради визначати одержувача бюджетних коштів на здійснення заходів передбачених цим Положенням та планом заходів.

7. Витрати селищного фонду та касове виконання селищного бюджету за видатками селищного фонду провадяться в межах надходження до нього коштів у встановленому законодавством порядку.

 

Секретар ради                                                                            В.ЩУР